Freedom For The Spirit Workshop 10 Juni 2023

Artikel 1 van 2 Volgende
€ 85,00

Originele tekst van auteur: engels

Onderaan nederlandse vertaling 

 

Phil Griggs Psychic Medium

 

Phil is a respected international Spiritual Medium combining his work as a clinical Hypnotherapist & Psychotherapist and Integrative Neuro- Motivational Coach .

 

Phil has worked as a professional medium since 1988 and demonstrated his unique blend of  spiritual and psychic abilities at large shows and venues in the UK, USA,  Spain, Canada and Germany.

 

Extensive training in teaching, facilitating and Neuro coaching has enabled Phil to present courses, lectures and practical demonstrations around the world including USA, Canada, Germany and Spain.

 

Phil Griggs was one of the first Adult Education Teachers based in the  Home Counties to offer an accredited course in the ‘psychic arts’ in the formal College network.

 

The academic course was awarded an OFSTED grade 1 pass.

 

 

 

Udita Verbeelen

 

Udita works as a Curandera or otherwise known as a Shamanic Healer. She had a massive spiritual calling to seek a healing journey in Peru.

 

What started off as a 3 month visit turned into 12 years!

 

There she underwent a profound apprenticeship alone in the jungle establishing alliances with the spirits of the powerful plants and trees in the Amazon and thus a deep spiritual connection to life and the universe.

 

Udita combines her healing and transforming energies from the jungle with spiritual practices to help people in all walks of life with her shamanic tools such as her Mapacho jungle Tabaco Soplada. You only need to read the testimonial page on her website to understand just how much comfort and healing she has brought into peoples lives.

 

Both Phil and Udita will combine their practices and skill sets to bring you a very engaging proactive workshop which will revitalise your spiritual and emotional wellbeing.

 

Some of the contents of the workshop include:

 

Transformative Healing: Connecting to your spiritual self and the group to create a powerful healing experience

 

Shamanic Clearing and Balancing: This unique session unblocks, balances and enhances your connection with your divine self.

 

Blind Clairvoyance: Discovering and unleashing just how psychic you are in this proactive exercise.

 

Remote Viewing: Awaken your ability to access information from your powerful intuition. (Individual and group work).

 

 

 

Phil Griggs paranormaal medium

Phil is een gerespecteerd internationaal spiritueel medium en combineert zijn werk als klinisch hypnotherapeut en psychotherapeut en integratieve neuromotivatiecoach.

Phil werkt sinds 1988 als professioneel medium en demonstreerde zijn unieke mix van spirituele en paranormale vermogens op grote shows en podia in het VK, de VS, Spanje, Canada en Duitsland.

Uitgebreide training in lesgeven, faciliteren en neurocoaching heeft Phil in staat gesteld om cursussen, lezingen en praktische demonstraties over de hele wereld te geven, waaronder de VS, Canada, Duitsland en Spanje.

Phil Griggs was een van de eerste leraren in het volwassenenonderwijs in de Home Counties die een geaccrediteerde cursus in de 'paranormale kunsten' aanbood in het formele College-netwerk.

De academische cursus kreeg een OFSTED graad 1 pass.

 

Udita Verbeelen

Udita werkt als een Curandera of ook wel bekend als een sjamanistische genezer. Ze had een enorme spirituele roeping om een ​​helende reis in Peru te zoeken.

Wat begon als een bezoek van 3 maanden, werd 12 jaar!

Daar onderging ze een diepgaande leertijd alleen in de jungle en sloot allianties met de geesten van de machtige planten en bomen in de Amazone en zo een diepe spirituele verbinding met het leven en het universum.

Udita combineert haar helende en transformerende energieën uit de jungle met spirituele praktijken om mensen in alle lagen van de bevolking te helpen met haar sjamanistische hulpmiddelen zoals haar Mapacho jungle Tabaco Soplada. Je hoeft alleen maar de getuigenispagina op haar website te lezen om te begrijpen hoeveel troost en genezing ze in het leven van mensen heeft gebracht.

Zowel Phil als Udita zullen hun praktijken en vaardigheden combineren om je een zeer boeiende proactieve workshop te geven die je spirituele en emotionele welzijn nieuw leven zal inblazen.

Een greep uit de inhoud van de workshop:

Transformatieve genezing: verbinding maken met je spirituele zelf en de groep om een ​​krachtige genezingservaring te creëren

Sjamanistische Clearing en Balancing: Deze unieke sessie deblokkeert, balanceert en verbetert je verbinding met je goddelijke zelf.

Blinde helderziendheid: ontdekken en ontketenen hoe paranormaal begaafd je bent in deze proactieve oefening.

Remote Viewing: Ontwaak uw vermogen om toegang te krijgen tot informatie vanuit uw krachtige intuïtie. (Individueel en groepswerk).

© 2020 - 2023 Breakfast with flowers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel